ProCoil - závitové vložky

 
 
Úvod > Blog > ProCoil - závitové vložky
 

ProCoil - závitové vložky

ProCoil sortiment pro opravy závitů značky RUKO umožňuje cenově výhodné, jednoduché a rychlé opravy poškozených a opotřebovaných závitů.
 
Existují různé důvody, které mohou vést ke zničení závitů. Koroze, opotřebení nebo příliš velkýutahovací moment šrouby jsou jen některé z těchto důvodů. Zušlechtěná ocel zajišťuje kvalitní vnitřní závity, které odolávají působení teplot a koroze.
 
Další výhodou sortimentu ProCoil je jednoduchá a rychlá montáž.
 
Oblastmi použití jsou např. Výroba strojů a zařízení, osobní vozidla a elektronika, elektrárenská technika nebo stavba lodí. Kromě oprav má v průmyslu velký význam i obnova zmetků.

Popis výrobku

1. Navrtávání

Nejdříve navrtejte poškozený závit spirálovitým vrtákem RUKO. Pamatujte přitom, že při tváření závitů jsou nutné větší otvory. Zkontrolujte závitníky a svorníky se závitem ze soupravy ProCoil, zda mají stejný závit a stoupání.

2. Řezání závitů

Nyní se do vrtaného otvoru přeřízne nový upínací závit závitníkem RUKO. Doporučuje se použít řezný olej RUKO.

3. Montáž závitovej vložky

Nasuňte vložku na šroubovací nástroj. Dbejte přitom na to, aby byl unášecí čep usazen v drážkovém otvoru a stavěcí kroužek správně nastaven. Nyní závitovou vložku našroubujte pod mírným tlakem po směru závitu. POZOR:  Nešroubujte proti směru chodu, čep by se mohl odlomit.

4. Zlomení čepu

Odstraňte šroubovací nástroj a zlomte unášecí čep pomocí ulamovacieho trnu.

 

Nový závit se závitovou vložkou ProCoil je připraven k použití.